Deze e-mail en alle bijlagen daarbij kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten en die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de geadresseerden. Elk gebruik van de informatie hierin door andere personen dan de geadresseerden is verboden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedeeltelijke reproductie of distributie in welke vorm dan ook). Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender op de hoogte te stellen en de inhoud ervan te verwijderen.

__________________________________________________________________________________

Seculux NV Meerkensstraat 69      3650 Lanklaar      Belgium

(T) +32 (0)89 79 03 60      info@seculux.eu
__________________________________________________________________________________